Za třídu 2KE a 2ZO informoval Jiří Bártík

Ve středu, 29. května 2019, jela naše třída 2KE a pár kluků ze třídy 2ZO do Prahy, do Národního technického muzea.

Dne 3. 5. 2019 se konal florbalový turnaj kterého se účastnili studenti ze tříd D1b, D2b, D3b, D4b, 1LP. Hrálo se podle systému každý s každým. Vyhráli studenti třídy D4b, na druhém místě se po nádherném zápase umístili bojovníci z D1b, na třetím místě zaparkoval "černý kůň" turnaje 1LP, na čtvrtém místě se umístili studenti z D2b a poslední místo si ohlídala třída D3b. Všem účastníkům se florbalová akce velmi líbila. Během turnaje vládla příjemná atmosféra.

Třída: 1. ZO
Dne 15. 5. 2019 jsme vyrazili společně s paní učitelkou Löschnerovou a panem učitelem Benešem na exkurzi do firmy Kovosvit MAS v Sezimově Ústí u Tábora, která se zabývá přímo výrobou a exportem obráběcích strojů a příslušenství.

Letošní ročník soutěže se konal ve dnech 15. a 16. května 2019 a pořádala ho opět Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338, Hradec Králové.

Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 7/2018/19 ze dne 15.5.2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila p. Krebsová, předsedkyně Spolku, kdy seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky bylo mj. projednání předložených žádostí o příspěvek, návrh na nové poskytování příspěvku na dopravu.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

 • příspěvek ve výši 50 % na hromadné jízdné žákům třídy 1ZO, kteří dne 15.5.2019 absolvovali odbornou exkurzi v Kovosvit MAS Sezimovo Ústí, žádost předložila Mgr. Löschnerová;
 • příspěvek ve výši 10.000,- Kč na maturitní ples třídy D3b, žádost předložila Mgr. Kubalová;
 • příspěvek ve výši 50 % na hromadné jízdné žákům třídy D2b, kteří se ve dnech 24. – 26.6.2019 zúčastní vodáckého kurzu, žádost předložila Mgr. Šíchová;
 • příspěvek na hromadné jízdné a hromadné vstupné ve výši 50 % žákům třídy MS1, kteří se dne 6.6.2019 zúčastní tematické exkurze Národního technického muzea Praha, žádost předložila Ing. Masopustová;
 • příspěvek na hromadné vstupné a hromadné jízdné ve výši 50 % žákům třídy MS3, kteří dne 13.6.2019 navštíví Vodní elektrárnu Lipno, žádost předložila Ing. Masopustová;
 • příspěvek na hromadné jízdné a hromadné vstupné ve výši 50 % žákům třídy 1AA, kteří dne 5.6.2019 navštíví Vodní elektrárnu Lipno, žádost předložila Mgr. Bartošová;
 • příspěvek na hromadné jízdné a hromadné vstupné ve výši 50 % pro žáky tř. 2KE, kteří navštíví dne 29.5.2019 Národní technické muzeum Praha, žádost předložil Mgr. Kotlík;
 • příspěvek na hromadné jízdné ve výši 50 % žákům třídy D1a, kteří dne 24.4.2019 absolvovali odbornou exkurzi do Obráběcího centra MJG a.s. Soběslav, žádost předložila Ing. Vilímková;
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 poukaz pro studenty školy – budova školy Lidická (viz žádost Mgr. Švecové ze dne 9.5.2019);
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 5 žáků školy, kteří se ve dnech 17. – 19.4.2019 zúčastnili celostátní soutěže Horizon Grand Prix, žádost předložil Mgr. Kittel;
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 2 žáky školy, kteří se ve dnech 16. – 17.4.2019 zúčastnili celostátní soutěže Zlatý pohár Linde, žádost předložila Ing. Tvrzická;
 • příspěvek na nákup dárkového poukazu ve výši 500,- Kč pro studenta školy ze třídy D3b, který se dne 25.4.2019 zúčastnil krajského kola SOČ, žádost předložila Ing. Jiříková;
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 4 studenty školy, kteří se dne 10.4.2019 zúčastnili krajského kola v německém jazyce – Bücherwurm Südböhmen 2019, žádost předložila Mgr. Marešová;
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 4 žáky školy, kteří se ve dnech 15. – 16.5.2019 zúčastní celostátní soutěže Automobileum 2019, žádost předložila Ing. Tvrzická;
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 2 žáky školy, kteří se ve dnech 15. – 17.4.2019 zúčastnili celostátní soutěže Automechanik Junior 2019, žádost předložil Mgr. Kittel a
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 poukaz pro žáky školy – pracoviště Senovážné nám. (viz žádost Ing. Tvrzické).

 

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 12.6.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.


Program:

 • volba místopředsedy a člena výboru
 • schvalování předložených žádostí
 • úprava výše příspěvku na dopravu
 • různé

 

Zapsala: L. Bočková
V Českých Budějovicích dne 17. 5. 2019