Napsal: Tomáš Drobil MS3

Dne 11.10. proběhla v rámci předmětu Ekonomika velmi zajímavá přednáška pro studenty MS3 na téma Evropská unie v kostce. Přednáška seznámila studenty se základními informacemi o historii a fungování EU včetně praktických aspektů členství České republiky v EU. Obsahem byly rovněž symboly EU, kandidátské země a potenciální kandidáti, Schengenský prostor, Eurozóna, hlavní instituce EU a aktuální dění v EU (např. Brexit).

Napsaly: Jíralová Eliška, Vandová Zuzana MT2

Již tradičně se naše škola formou exkurze účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Letošní ročník byl ve znamení robotických manipulátorů a 3D techniky – obrábění, skenování, tisk.

Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 1/2019/20 ze dne 2.10.2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila předsedkyně Spolku L. Krebsová, která seznámila přítomné s programem.
Programem schůzky bylo projednání předložených žádostí o příspěvek, různé.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na maturitní ples tř. MT4 ve výši 10.000,- Kč, který se uskuteční dne10.1.2020, žádost předložila Mgr Westra;
  • příspěvek na maturitní ples tř. D4a ve výši 10.000,- Kč, který se uskuteční dne 10.1.2020, žádost předložil Mgr. Fürst;
  • příspěvek na dopravu na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně (7.10.2019) pro studenty tříd D2a a MT2 ve výši 6.000,- Kč, v případě předložení vstupenek – příspěvek ve výši 50%, žádost předložila Mgr. Hellerová,
  • na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 6 studentů školy, kteří obsadili 3. místo v přespolním běhu (19.9.2019), žádost předložil Mgr. Somr a
  • příspěvek na dopravu na MSV Brno (9.10.2019) pro studenty tříd MS3 a MS4 ve výši 6.000,- Kč, 50% na hromadné vstupné, žádost předložila Ing. Masopustová.

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 6.11.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

Program:

  • schvalování předložených žádostí
  • různé

 

Zapsala: A. Jaklová
V Českých Budějovicích dne 10.10.2019

Dne 11. září 2019 byl za přítomnosti zástupců Krajského úřadu JK, Úradu práce, společnosti Jihotrans Group, ředitelů základních a středních škol a dalších pozvaných hostů, žáků a zástupců naší školy slavnostně otevřen nový multifunkční sportovní areál.

Tým "Fireboys" ve složení Pavel Papoušek(D3a), Petr Vejstrk (AT3), Pavla Kukolíková (D1a) a Anna Hilšerová (ZŠ L. Kuby) obsadil ve stále se zlepšující a rostoucí konkurenci vynikající 1. místo a kvalifikoval se na mezinárodní finále soutěže. Zároveň zvítězil i v dílčí kategorii "Nejlepší konstrukce vozu". Po třetím a druhém místě v minulých ročnících došlo k zúročení jejich zkušeností.

Druhý tým "SonicSpeed" ve složení Jaroslav Pšenička (AT1b), Jiří Kadlec (AT1b), Matěj Haymann, Karel Fiedler, Michal Novotný a Michal Heller, který se z osobních důvodů se finále nemohl zúčastnit, (všichni ZŠ L. Kuby) obsadil při svojí premiéře 3. místo.

Soutěž Land Rover 4x4 ve školách je mezinárodním projektem v oboru STEM (věda, technika, strojírenství a matematika), v jehož rámci mají jednotlivé týmy složené ze žáků od 11 do 18 let (ZŠ a SŠ) za úkol sestavit dle daných specifikací radiově ovládané vozidlo s pohonem na čtyři kola. Vozidlo musí úspěšně projet mezi překážkami na terénní (off road) zkušební dráze, která je stejně náročná jako skutečná dráha a napodobuje terénní vlastnosti plnohodnotného vozidla s pohonem na všechna čtyři kola. Dále musí projet dráhu se zavěšeným přívěsným vozíkem včetně couvání. Vítězný tým z národního finále má právo reprezentovat Českou republiku na světovém finále.

Hodnotí se:

  • Konstrukce – CAD návrh, výroba karosérie nebo i podvozku (pokročilí), lakování, elektroinstalace
  • Týmová spolupráce - každý člen týmu je zodpovědný za některou část projektu a tým musí po celou dobu projektu vzájemně spolupracovat.
  • Marketing - tým si musí vytvořit svoji týmovou identitu (potisk stánku, web, sociální sítě, logo, oblečení, reklamní předměty, atd.) najít partnery a sponzory a před odbornou porotou obhájit svůj projekt.

Oficiální stránky soutěže CZ

Oficiální stránky soutěže