ERASMUS+, krátkodobá vzdělávací mobilita

ERASMUS+, krátkodobá vzdělávací mobilita

10/05/2024
Školní akce


Projekt: 2023-1-CZ01-KA122-VET-000138567


Název projektu:               K elektromobilitě bez hranic

Partnerská škola:            Stredna odborna skola dopravna, Kvacalova 20, Bratislava

Mobilita:                            Krátkodobá vzdělávací mobilita účastníků OVPVe dnech 7.4.2024–20.4.2024 se žáci 3.- ročníků, 6 žáků studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, 2 žáci učebního oboru Autolakýrník, 2 žáci učebního oboru Automechanik, 1 Autoelektrikář a 1 Autokarosář zúčastnili mobility v Stredná odborná škola dopravná Bratislava.


V pracovní dny žáci učebních oborů vykonávali praxi dle stanovených výsledků učení přímo ve firmě, a to AUTO – IMPEX spol. s r.o., opravně nákladních vozů Iveco na okraji Bratislavy. Žáci maturitního oboru se účastnili výuky v hodinách ve škole, a to odborných předmětech i například hodinách slovenštiny, matematiky či angličtiny. Dále poznali praxi ve společnostech jako letiště M. R. Štefánika, letecké opravny.


Činnosti, které vykonávali žáci učebních oborů, byly:


- provádění všech servisních úkonů na spalovacím pohonu i elektropohonu, spojení kabeláže, kontrola izolace, celistvosti kabeláže, měření napětí vysokonapěťových komponentů, vyhodnocování stavu, servisní prohlídka vozidla bez i s elektropohonem dle výrobce, provádění servisních úkonů na elektropohonu


- práce na velkých tahačích – diagnostika závad, provádění rutinních oprav a servisy vozidel na užitkových vozidlech, nákladních automobilech i elektromobilech, kontrola nabíječky a její funkčnost, kontrola činnosti CCS zástrčky, rozpojení, diagnostika závad při dobíjení na externí nabíjení, diagnostikování v programu EASY, opravy a servis vozidel


- práce s elektromobily, technologické postupy oprav vozidel, opravy poháněcí soustavy, příprava nového vozu – software


- provádění počáteční diagnostiky rozsahu poškození karosérie -vypracování plánu oprav včetně odhadu potřebných materiálů a nástrojů,  provádění demontáže, opravy a montáží částí karosérie - demontáž poškozených skupin, podskupin a částí motorového vozidla - provádění opravy dílů karosérie, včetně svařování, pájení a tmelení ploch - montáž opravených částí, včetně příslušenství a doplňků, provádění finální úpravy a kontroly - aplikace základních antikorozních nátěrů a oprava drobného poškození laku


 - provádění diagnostiky poškozené karosérie - samostatné správné určení potřebných materiálů a nástrojů při opravách karosérie - demontování poškozených částí motorového vozidla


-  odstraňování mastnoty, nečistoty a dalších kontaminantů, následné identifikování materiálu, ze kterého je díl vyroben a jeho obroušení, aplikace tmelu a obroušení, následná aplikace plniče a obroušení, určení odstínu barvy, namíchání barvy, uložení do předem seřízené pistole a nanesení na díl, přestříkání bezbarvým lakem, kontrola vady laku, rozleštění, správné identifikování odstínu barvy pomocí spektrofotometruŽáci studující obor Provoz a ekonomika dopravy první týden se zúčastnili výuky ve škole, navštívili Letisko M.S. Štefánika – Airport Bratislava,a.s. Druhý týden vykonávali praxi ve firmě Lagermax Autotransport Slovakia spol.s.r.o.


Vykonávané činnosti byly:


 – provádění ekonomických rozborů, kalkulace cen přeprav, tvorba kalkulací, vytváření postupu plánování tras s dohledem na hospodárnost přepravy, kontrola a vyhodnocování dokumentace v dopravě, vysvětlení způsobu plánování využití řidičů a vozidel, zjišťování informací ke sestavení Daňového přiznání k silniční dani, předvedení stanovení průběhu a vazby dílčích dopravních a přepravních činností, jako je pojmenování jednotlivých činností a stanovení správného postupu mezi činnostmi


- určení vhodných manipulačních a mechanizačních prostředků, provádění ekonomického rozboru pro stanovení dopravních ukazatelů, předvedení organizace a řízení práce řidičů v dopravě


- stanovení správného postupu mezí činnostmi, popis technických parametrů, výběr nákladových položek, tvorba kalkulace cen přeprav, vytváření postupu plánování tras s dohledem na hospodárnost přepravy, kontrola a vyhodnocování dokumentace v dopravě, vysvětlování  způsobu  plánování využití řidičů a vozidel


- vedení, kontrolu a vyhodnocení dokumentace v dopravě, určení vhodných manipulačních a mechanizačních prostředků, popis technických parametrů, pojmenování dopravních ukazatelů, výběr nákladových položek, určení kritérií ovlivňující volbu druhu dopravy


Žáci i jejich dozor se seznámili s duální výukou a sdíleli si vzájemně zkušenosti s výukou.


Dozorující učitelé připravili pro žáky bohatý doprovodný program:

  • návštěva Muzea dopravy a Železničního muzea v Bratislavě
  • účast v soutěži "Autoopravář Junior 2024" v muzeu veteránů "Oldtimer Gallery"
  • závody v motokárách v místní Kart One Arena – Petržalka
  • pěší výlet na hrad Devín
  • Výlet k bratislavskému televiznímu vysílači "Věža"
  • výlet trolejbusem do kopcovité čtvrti Kramáre
  • výstup na Mestskú horu s rozhlednou Americké námesti
  • prohlídka autobusové nádraží Nivy
  • návštěva vodního díla Čunovo (Gabčíkovo)
  • návštěva bunkru B-S 8.


Poslední den proběhlo závěrečné hodnocení, předání Europassu Mobility a reflexe.


Zkušenosti a nové dovednosti získané v rámci projektu Erasmus +, včetně přístupu školy a servisu k žákům jsou inspirací pro další výuku v oblasti diagnostiky a servisu vozidel, dopravy. Během celého pobytu učitelé i žáci se setkali s přátelským přijetím od vedení, učitelů i místních studentů, načerpali mnoho nových poznatků a osvojili si kromě některých rozdílných slovíček také mnoho dovedností v oborech učitelských, studijních i učňovských a své zkušenosti budou sdílet se spolužáky ve třídách a při neformálních setkáních napříč jednotlivými budovami.


Zpětnou vazbu jsme dostali i od firmy AUTO-IMPEX spol. s r.o.:


Dobrý deň,

V mene spoločnosti AUTO-IMPEX spol.s.r.o. by som vám chcela dať spätnú väzbu o žiakoch, ktorí u nás praxovali počas Erasmu. Žiaci boli veľmi slušní , mali vedomosti a aktívne sa zapájali do každodennej práce v našich servisoch, či už ide o mechanický servis, karosáreň a lakovňu. Kolegovia boli nadmieru spokojní s ich pozitívnym prístupom k práci .


Ďakujem


S pozdravom


Henrietta Mittelman

Projektový manažér

AUTO - IMPEX spol. s r.o.