Zobrazit navigaci

Stravování

Zásady stravování

Informace pro strávníky školní jídelny Žižkova při VOŠ a SPŠ automobilní a technické, Skuherského1274/3, České Budějovice

Vnitřní řád školní jídelny

Kde se kdo stravuje

V naší škole je pro žáky zajištěno stravování a to jak v týdnech teoretického vyučování ve školní jídelně Žižkova, tak v týdnech praktické výuky ve stř. Rudolfovská, v ČSAD Jihotrans a autoservisech. Žáci ubytovaní v domově mládeže snídají a večeří v DM a obědvají ve ŠJ Žižkova nebo místě praktického vyučování.

Obědy  ve ŠJ Žižkova se vydávají od 11.30 do 14.30 hodin

Oběd se skládá z polévky, výběru ze dvou hlavních jídlel a nápojů. Součástí jsou saláty, ovoce nebo moučník - podle aktuálního jídelního lístku. Skladba jídelního lístku odpovídá výživovým normám. Sleduje se spotřeba ryb, luštěnin, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, na druhé straně také tuků a cukrů.

Výdej a objednávání stravy

Výdejní místo čipů pro všechny strávníky

Budova školy Skuherského, pí. Ševčíková
ŠJ Žižkova,  pí. M. Soukupová
10.15 – 10.35
11.30 – 12.30
13.45 – 14.30
Výdejní místo pro žáky ubytované v DM Trocnovská

DM Trocnovská, pí. Mertlová6.00 – 7.3017.00 – 17.45
Pro žáky a zaměstnance budovy Skuherského

Budova školy Skuherského, pí. Ševčíková10.15 – 10.35

Úhrada stravy

Každý strávník, který se stravuje ve školní jídelně Žižkova, středisku praktického vyučování Rudolfovská a domově mládeže Trocnovská je povinen si zakoupit identifikační čip pro řádné zajištění evidence nároku a odběru stravy.

Cena čipu vč. DPH činí 121,- Kč. (Čip je nevratný)

Dojde li ke ztrátě čipu, je strávník povinen neprodleně nahlásit ztrátu vedoucí školní jídelny z důvodu blokace a současně je povinen si zakoupit nový čip za plnou cenu.

Žáci

Úhrada stravy se  provádí předem na následující měsíc a to bezhotovostní (příkaz k inkasu) nebo hotovostní platbou (pokladna školy).

Při bezhotovostní úhradě je třeba vyplněný formulář „souhlas s inkasem stravného a ubytování“ nechat potvrdit peněžním ústavem,kde má strávník zřízený účet.

Funguje zálohový systém úhrady, tj. v týdnu od 20. do 25. se vyinkasuje záloha na další měsíc.

Obědy nelze hradit složenkou!!

Obědy lze rovněž platit hotově v pokladně školy Skuherského u paní Ševčíkové v době  od 7.00  do 15.00 hodin.

Při zaslání potvrzeného souhlasu s  inkasem ze sporožirových či běžných  účtů je automaticky přihlášena strava na celý následující měsíc (i v případě že strávník nemá zakoupený identifikační čip)nebo určité dny dle přání strávníka. Je povinnost každého strávníka, aby si v případě potřeby obědy sám odhlásil nebo přeobjednal. Jestliže chce ukončit nebo případně přerušit stravování na delší dobu, je jeho povinností toto oznámit kontaktním osobám  /uvedeným na konci/, aby se zablokovalo inkaso z vašich účtů. V případě že tak neučiníte, budou zálohy systémem automaticky strhávány i když nebude strava odebírána. Peníze za neodhlášenou a tudíž provařenou a nevyzvednutou stravu není možné vrátit.

Inkasní účet pro klienty ostatních peněžních ústavů je 43830231/0100.

Dospělí

Zaměstnanci školy a cizí strávníci si objednávají obědy sami přes internet.

Zaměstnanci hradí obědy zpětně srážkou ze mzdy, cizí strávníci platí hotově nebo úhradou faktury/firmy/. Strávníci si mohou vyzvednout objednávací čip a stravu pak objednávají přes web www.strava.cz. Přihlašovací údaje obdrží strávníci společně s čipem.

Pořízení čipu pro vlastní odběr stravy a přihlášení k přístupu do systému www.strava.cz

Jakmile má strávník uhrazenou stravu, musí si pro vlastní odběr stravy zakoupit ve školní jídelně u pí. Soukupové nebo v pokladně školy Skuherského u pí. Ševčíkové  identifikační čip v ceně 121,- Kč. (Identifikační čip je nevratný).

Spolu s čipem obdrží strávník přihlašovací údaje k přístupu do stravovacího systému na elektronickém portálu www.strava.cz. Od následujícího dne, si strávník může odhlašovat nebo převolit obědy a to z jakéhokoliv PC, mobilního telefonu nebo tabletu připojeného k internetu. Dále zde získá informace o vyzvednutých a nevyzvednutých obědech a o platbách.

Uživatel /žák nebo i rodič/ si může na uvedenou e-mailovou adresu navolit zasílání zpráv:

  • potvrzení objednávky
  • výše konta
  • neodebraná strava
  • měsíční přehled

Mobilní aplikace Strava.cz pro strávníky zdarma

Nová aplikace pro komfortní objednávání a odhlašování stravy z mobilních telefonů a tabletů s operačním systémem Android/iOS.

  • Aplikaci Strava.cz pro Android si můžete stáhnout z Google Play.
  • Aplikaci Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.
  • Návod na používání Strava.cz najdete na tomto odkazu.
  • Návod na používání mobilní aplikace Strava.cz pro Android najdete na tomto odkazu.

Výběr jídel

Kromě pátku je k dispozici výběr ze dvou jídel. Strávník si může sám převolit druhé jídlo ve ŠJ Žižkova /2 Z/. V případě, že se žák chce stravovat při týdnech praxe ve stř. Rudolfovská, volí jídla označená symbolem 1R nebo 2R. Když se bude stravovat na praxi v Jihotransu, musí dojít osobně za pí. Soukupovou nebo pí. Ševčíkovou, které mu obědy přeobjednají a zároveň mu vydají papírové stravenky „Madeta".

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují přes internet nejpozději jeden den /pouze pracovní/ předem do 10.00 hod. V případě nemoci je možné první den nepřítomnosti si oběd vyzvednout.

V případě nepřítomnosti ve škole nebo na pracovišti jsou strávníci povinni si obědy odhlásit s výjimkou prvního dne nemoci. Jestliže tak neučiní, zaplatí celou cenu oběda včetně řežijních nákladů tj. 79,- Kč.

Ztráta čipu

V případě, že si žák čip zapomene, dostane náhradní stravenku.

V případě ztráty čipu žák nepřijde o zaplacené obědy. Ztrátu nahlásí pí. Soukupové nebo pí. Ševčíkové, ty čip zablokují a případný nálezce nezíská zaplacené jídlo. Pouze je nutné zakoupit čip nový.

Ceny jídel platné od 1. března 2023

Žáci
snídaně + přesnídávka
37 Kč
večeře + svačina
45,- Kč
obědy ŠJ Žižkova a stř. praktického vyučování Rudolfovská
45,- Kč
druhá večeře pro ubytované na DM
20,- Kč
Cizí strávníci
obědy ŠJ Žižkova
112,00 Kč

Ubytování

Cena ubytování je 800,- Kč na měsíc. Inkasuje se zároveň se stravou a to pouze jako u stravy, bezhotovostní (inkaso) nebo  hotovostní platbou předem na následující měsíc.

 Telefonické kontakty:

Školní jídelna Žižkova387 312 324pí. Soukupová
Škola Skuherského387 901 413pí. Ševčíková