Budoucí učitelé na naší škole

Budoucí učitelé na naší škole

16/05/2024
Spolupráce


V rámci spolupráce s PF a FF JČU České Budějovice naše škola úzce spolupracuje s jednotlivými fakultami a jejich studenty, kterým umožňuje pravidelnou přítomnost na výuce hodin českého jazyka a literatury, anglického jazyka a dějepisu, a tím napomáhá získávat povědomí o učitelské profesi.


Na budově Lidická se o budoucí učitele po celý školní rok starala a provázela je Mgr. Eva Kubalová, na budově Skuherského tyto studenty měla na starosti Mgr. Andrea Peprná.


Pravidelná docházka studentů a studentek (ČJL, AJ, D) započala v listopadu 2023, kdy začali docházet do jednotlivých hodin a účastnit se tzv. náslechů. Touto formou získávali cenné rady, návody, příklady metod a inspiraci pro své budoucí povolání. Zároveň sledovali i chování studentů a celkově atmosféru v jednotlivých třídách a zároveň na celé škole.


Kromě přípravy a vedení hodiny samotné si rozšířili povědomí o chodu školy jako celku, nakoukli pod pokličku práce třídního učitele, výchovného poradce atd.


Postupem času a po zbavení se počátečního ostychu si někteří z nich i sami vyzkoušeli, jaké to je učit. Tato výuka probíhala buď v tandemu, což je učení ve dvojici, kdy se vyučující vzájemně střídají a doplňují, a ve druhém pololetí došlo i na individuální výuku těchto studentů a studentek. Čtyři studentky 4. ročníku se postupně vystřídaly při výuce AJ ve třídě MT3. Na všech těchto hodinách byl samozřejmě pedagogický dozor, který vše sledoval a následně i hodnotil.


Myslím, že jsme s fakultami v tomto ohledu navázali výbornou spolupráci, to samé platí i o studentech a studentkách na těchto fakultách, kteří náslechy i praxe na naší škole hodnotí v superlativech. Pro doložení tohoto tvrzení si dovoluji ocitovat z hodnocení, která studenti po splnění náslechových praxí zpracovali pro svou mateřskou fakultu.


K.K. „Třídní klima bylo velice příjemné. Vztah vyučující s žáky byl přátelský, ale zároveň ji respektovali…“


studentky AJ: „Prvně bychom Vám rády vyjádřily upřímné poděkování za skvělou zkušenost, kterou jsme během průběžné pedagogické praxe pod Vaším vedením prožily. Jsme moc rády, že domluva probíhala vždy bez problémů, že jsme dostávaly konstruktivní a spravedlivou kritiku, důležité rady do budoucnosti a také upřímné pohledy a postřehy z praxe.“


„Vždy jsme se setkaly s respektem a pochopením, což napomohlo k všeobecně příjemné atmosféře a nikdo z nás nechodil na praxe pod tlakem a s nechutí, právě naopak, většinou jsme se na svoje hodiny těšily.


Ocenily jsem zejména fakt, že jste nám poskytla dostatek svobody a prostoru k experimentování s různými metodami a aktivitami. To nám umožnilo rozvíjet svou pedagogickou praxi a objevovat nové přístupy k výuce. Zároveň jsme ke všemu dostaly kvalitní zpětnou vazbu a mohly jsme si tak vyzkoušet, co opravdu funguje a čemu se třeba naopak vyhýbat.“


R.B. „Ke kladům bych zařadila hlavně pestrost metod, které byl při výuce používány.“


S.Š.: „Klima v této škole bych hodnotila jako velmi dobré. Sama jsem se zde cítila jako studentka, což mi velmi vyhovovalo. Mezi studenty jsem nikdy neviděla nějaké negativní chování, spíše naopak, studenti si mezi sebou pomáhali a chovali se k sobě pěkně. Pěkný vztah měli vytvořený i s vyučující, což se hodně projevovalo v hodinách, kdy se nebáli zeptat nebo odpovídat.“


Z mého pohledu se na fakultách připravují velmi kvalitní budoucí kolegové a kolegyně, kteří mohou do učitelské profese přinést svěží vítr a nadhled.


I já děkuji všem studentům a studentkám za jejich ochotu se učit novým věcem a zároveň držíme všem palce, aby úspěšně zvládli ukončit své studium a stali se poté zapálenými učiteli.


                                                                                                                                     Mgr. Andrea Peprná

                                                                                                                                     provázející učitelka