Středoškolská technika StreTech 2024

Středoškolská technika StreTech 2024

18/06/2024
Školní akce


Tradiční akce Středoškolská technika – StreTech 2024 se zúčastnili mladí tvůrci z 61 středních škol z celé ČR. Proto nemohla chybět ani naše odborná škola s ukázkou prací studentů oboru Konstrukce a design. Přehlídce a prezentacím předcházela oficiální setkání zástupců středních škol a akademických pracovníků ČVUT.


Práce měly zaměření technické, přírodovědné nebo také humanitní a umělecké. Prezentace zahrnovaly oblast elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie, designu a společenských věd. Projekty byly jak individuální, tak i týmové a obvykle byly navázané na kvalitní středoškolskou výuku. Během workshopu studenti prezentovali návštěvníkům své projekty formou posteru nebo modelu, jiní elektronickou prezentací na notebooku. Zájem návštěvníků, i z řad pedagogů ČVUT, o práce talentovaných studentů byl značný.


Zpracovali a učitelským doprovodem byli učitelé odborných předmětů:

Zdeňka Hellerová a Petr Ambrož