Autoelektrikář

ŠVP: Autoelektrikář

Kategorie oboru: Učební obory
Kód oboru: 26 - 57 - H / 01
Délka studia: 3 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Místo výuky: Senovážné náměstí 4, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Závěrečná učňovská zkouška


Popis oboru

Opravování, údržba, montáž a diagnostika elektrické instalace motorových vozidel. Provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu elektronického zařízení motorových vozidel a jejich částí. Součástí studijního oboru je řidičský průkaz skupiny „C", možnost získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky osvědčení § 6 NV č. 194/2022 Sb. (původně č. 50/78 Sb.). Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent výuční list pro výkon povolání autoelektrikář.

Uplatnění

Uplatnění absolventů je v opravnách, servisech, dopravě, stanicích technické kontroly a měření emisí, v automobilovém průmyslu a ostatních službách.

Možnosti dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Autotronik, Podnikání, Dopravní provoz.


Dokumenty