Autotronik - dvouleté denní nástavbové studium

ŠVP: ŠVP - Autotronik

Kategorie oboru: Nástavbové studium
Kód oboru: 39 - 41 - L / 51
Zaměření: Studijní obor je vhodný pro absolventy elektro-oborů a oboru automechanik
Délka studia: 2 roky
Podmínky přijetí: Přijímací zkouška M a Čj
Místo výuky: Senovážné nám.
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška

Informace o oboru

Absolvent získá kompetence, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, které se vyskytují při výkonu a řízení opravárenské činnosti v oblasti silničních vozidel. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi v opravárenských, výrobních a obchodních útvarech závodů nebo jako střední řídící článek menších a středních firem.

Koncepce vzdělávacího programu umožňuje rychlé uplatnění absolventů v opravárenských firmách, popř. i ve funkcích technického charakteru (např. v útvarech oprav a řízení provozu silničních vozidel) v jiných než opravárenských firmách a institucích.

Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci::

 • v autoservisech a opravárenských firmách,
 • ve stanicích technické kontroly,
 • u obchodních firem v oblasti prodeje silničních vozidel,
 • u výrobců silničních vozidel.

Po absolvování vzdělávání je absolvent schopen vykonávat práci ve firmách jako:

 • samostatný technik silniční dopravy,
 • technik silniční dopravy,
 • samostatný zkušební technik,
 • technik údržby,
 • revizní technik,
 • přijímací technik
 • technik a zkušební technik autoservisu,
 • manažer provozu.

Dokumenty