Karosář - ŠVP Autokarosář

ŠVP: Autokarosář

Kategorie oboru: Učební obory
Kód oboru: 23 - 55 - H / 02
Zaměření: pro strojírenskou výrobu
Délka studia: 3 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Místo výuky: Senovážné náměstí 4, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Závěrečná učňovská zkouška

Popis oboru

Tříletý učební obor umožňuje získání výučního listu v oboru karosář. V rámci studia absolventi získají svářecí průkaz pro svařování plamenem a v ochranné atmosféře CO2. Dále je součástí oboru řidičský průkaz skupiny „B" a možnost rozšíření na skupinu „C". Obecné znalosti a dovednosti – číst technické výkresy a technickou dokumentaci a pořídit jednoduché náčrtky výrobků – vykonávat veškeré základní operace při ručním tváření a spojování plechů s použitím mechanizovaných nástrojů a strojů – provádět montáž dílů na karosériích silničních vozidel – kontrolovat a rovnat karosérie na rovnacích zařízeních se zachováním všech funkčních rozměrů – zasklívat okna karoserií, seřizovat mezery dveří a vík a kontrolovat jejich těsnost – svařovat plamenem, řezat kyslíkem, pájet natvrdo, svařovat elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2.

Uplatnění

Absolvent je připraven k výkonu povolání klempíř a povolání karosář. Po absolvování krátkodobých kurzů se může uplatnit i v příbuzných povoláních, např. stavební klempíř, kovotlačitel, montér vzduchotechniky. Dále nalezne uplatnění při montáži a demontáži svařovaných konstrukcí. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek a může samostatně podnikat v daném oboru.

Možnosti dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Provozní technika, Podnikání, Dopravní provoz.

Dokumenty