Mechanik opravář motorových vozidel

ŠVP: Automechanik

Kategorie oboru: Učební obory
Kód oboru: 23 - 68 - H / 01
Délka studia: 3 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Místo výuky: Senovážné náměstí 4, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Závěrečná učňovská zkouška

Popis oboru

Opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Ve druhém ročníku je možné zvolit specializaci "Opravář motocyklů". Součástí učebního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "B" a "C". Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent výuční list pro výkon povolání automechanik a také profesní osvědčení

Uplatnění

Absolvent najde práci v opravnách, servisech, dopravě, stanicích technické kontroly, měření emisí, pneuservisech, v automobilovém průmyslu a ostatních službách

Možnost dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Autotronik, Provozní technika, Podnikání, Dopravní provoz.

Dokumenty