Mechanik opravář motorových vozidel

ŠVP: Automechanik

Kategorie oboru: Učební obory
Kód oboru: 23 - 68 - H / 01
Délka studia: 3 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče
Místo výuky: Senovážné náměstí 4, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Závěrečná učňovská zkouška

Popis oboru

Opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Ve druhém ročníku je možné zvolit specializaci "Opravář motocyklů". Součástí učebního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "C". Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent výuční list pro výkon povolání automechanik a také profesní osvědčení

Uplatnění

Absolvent najde práci v opravnách, servisech, dopravě, stanicích technické kontroly, měření emisí, pneuservisech, v automobilovém průmyslu a ostatních službách

Možnost dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Autotronik, Provozní technika, Podnikání, Dopravní provoz.

Dokumenty