Mechanik seřizovač

ŠVP: Mechanik seřizovač

Kategorie oboru: Maturitní obory
Kód oboru: 23 - 45 - L / 01
Zaměření: Uplatnitelnost absolventů tohoto oboru na trhu práce je 100%.
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost
Místo výuky: Senovážné nám. 4, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška


Popis oboru

Obor připravuje žáky pro seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství. Absolvent umí správně číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy, vyhledávat potřebné hodnoty v tabulkách a normách. Umí měřit měřidly a měřícími přístroji, osvojí si základy teorie obrábění, má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění a umí navrhnout technologický postup. Má předpoklady pro to, aby v praxi zvládl seřizování a obsluhu obráběcích strojů s NC a CNC řízením a sestavování složitějších programů pro číslicově řízené obráběcí stroje. V rámci oboru mohou žáci ve 3. ročníku složit závěrečné zkoušky a získat výuční list v oboru Obráběč kovů. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

O studenty oboru je zájem ve strojírenských profesích a řídících funkcích zaměřených na obsluhu a seřizování numericky řízených obráběcích strojů a linek, obsluhu klasických obráběcích strojů - soustruhů, frézek a vrtaček a na plánování a řízení strojírenské výroby. Absolvent je během studia připravován i pro soukromé podnikání v této oblasti.

Možnosti dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či studium na vyšší odborné škole.


Dokumenty