Zobrazit navigaci

Erasmus + (podzim 2022)

Projekt: 2020-1CZ01-KA102-077788

Název: Rozšíření technického vzdělávání přes hranice

Doba realizace je 31. 12. 2020 - 30. 12. 2022

prodloužení do 30. 12. 2023


V rámci projektu Erasmus+ - 2020-1- CZ01- KA102-0777888 Rozšíření technického vzdělání přes hranice proběhla v období 26.9. až 21.10. 2022 stáž pedagogických pracovníků a žáků VOŠ a SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích na partnerské škole Staatliche Berufsschule 1 Deggendorf.

V rámci Mobility pracovníků 26.-30.9.2022 „stínovali“ naši učitelé jak teoretickou výuku ve třídách, tak i praktické vzdělávání v dílnách školy a ve firmách. Dále měli vyučující možnost seznámit se s duálním systémem vzdělávání na školách a systém závěrečných učňovských zkoušek v Německu.

Při teoretické i praktické výuce učitelé sledovali výuku elektrotechniky žáků 1. ročníku na výukových panelech, výuku strojařských předmětů, výuku v nástavbovém studiu strojařských oborů a to například v odborném výcviku

 • Diagnostika, technika, motory, výuku programování výrobní linky, náslechy ve výuce praktického vyučování.
 • Práce na výukovém panelu pro DSG převodovky s možností kontroly jednotlivých čidel s možností úpravy vstupních hodnot, které umožňují individuální měření.
 • Popis funkce selenoidu, výklad elektronického schématu vstřikovacích ventilů a další.

Vyučující měli možnost vidět také vybavení odborných učeben a porovnat vybavení obou škol, např.:

 • zrcadlo na kalibraci radarů BOSCH a kamer moderních automobilů
 • diagnostiku BOSCH FSA 750,
 • několik výukových automobilů (Audi e-Tron, Mitsubishi iMiEV, Mini Cooper, Audi A3 a další)
 • 2x výukový funkční model motoru s odsáváním výfukových plynů
 • tester brzdového účinku a tlumičů odpružení
 • kompletní bezpečnostní vybavení na elektromobily
 • oddělení zemědělské techniky – univerzální diagnostika v tabletu (TEXA) pro osobní automobily a zemědělské stroje
 • modely motorů určené pro kontrolu čidel obsažených v motoru
 • plničku klimatizace a další

Pedagogičtí pracovníci měli také možnost navštívit firmu Rohde & Schwarz (vývoj a výroba bezpečnostních prvků) s komentovanou prohlídkou a ukázkou celé struktury výrobního závodu, kde firma prezentovala ukázku bezpečnostních systémů na letišti (vstupní brány schopné detekovat i zbraně z veškerého materiálu), což je jeden z důležitých produktových pilířů společnosti. Rohde & Schwarz prezentovala také vlastní učňovské středisko, kde si firma zaškoluje jednotlivé studenty a selektuje následně jejich budoucí profese dle jejich dovedností.

Pedagogové díky tomuto projektu získali mnoho podnětů a inspirace pro svou práci, které budou sdílet se svými kolegy a zejména je uplatní při neustálém zkvalitňování výuky.


Mobility žáků proběhla 10. - 21.10.2022 a zúčastnili se jí žáci oborů automechanik, autoelektrikář, autotronik, diagnostik silničních vozidel, nástrojař a obráběč kovů za podpory 2 doprovodných pedagogů vyučující odborné předměty.

V rámci této mobility pracovali žáci ve firmách OPEL, RENAULT, AUDI, VW a MAN DWE.

Žáci prováděli různorodé servisní činnosti pod dohledem mistrů příslušných dílen a to např. výměnu brzd, olejů, filtrů, pneumatik, diagnostiku vozidel, opravu převodovek, montážní a demontážní práce pro opravu havarovaných vozidel. Dále žáci provedli výměnu zadního diferenciálu na SUV Audi Q7 nebo měnili ložiska kol na vozidle Renault Trafic.

Žáci oboru obráběč kovů a nástrojař prováděli technickou přípravu výroby na obrábění kovů, dle technické dokumentace a následně díly obrobili. Dále prováděli údržbu, seřízení a nastavení obráběcích strojů, která je důležitou součástí kvalitního výstupního obrobku.

Při této mobilitě nešlo ale jen o seznámení se s prací v zahraničních firmách a s fungováním místní odborné školy, ale i o poznání místního života, seznámení se se sousedním Bavorskem a mentalitou zde žijících lidí. Při volnočasových aktivitách žáci navštívili aquapark Elipso, prošli si naučnou stezku kolem Deggendorfu s krásnými výhledy na město a Dunaj, navštívili muzeum historických vozidel, vystoupali na horu Geiskopf s rozhlednou, věnovali se i sportu při hraní fotbalu nebo návštěvách fitness.

Všichni žáci ocenili, že je majitelé servisů a vedoucí dílen plnohodnotně zapojili do všech činností a mohli si tak vyzkoušet práci v zahraniční firmě a zapojit se do pracovního kolektivu. Tato mobilita je tak motivovala ke kladnému postoji při učení se cizímu jazyku, ale především je motivovala po stránce odborné, k dalšímu prohlubování svých dosud získaných zkušeností a znalostí na naší škole. Ověřili si své dosud získané poznatky v praxi, na jiných pracovištích, než na která byli doposud zvyklí. Místní zaměstnavatelé na závěr ocenili práci a znalosti našich studentů a jejich kladný vztah k práci, což je velmi cenné zhodnocení úsilí každého jednotlivého žáka a velmi je motivuje v jejich dalších profesním rozvoji.

Na závěr své stáže získali všichni zúčastnění žáci na slavnostním předávaní v budově partnerské školy Staatliche Berufsschule 1 v Deggendorfu Europassy, které jim předal  vedoucí učitel Johannes Hatzinger za účasti našich doprovázejících pedagogů. Europassy jsou mezinárodním certifikátem, který stvrzuje tuto zajímavou zkušenost a žáci je velmi dobře uplatní na startu své odborné kariéry.