Zobrazit navigaci

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení pro školní rok 2024 - 2025


Způsob podání přihlášky (jeden z následujících):

  • Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
  • Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
  • Papírovou přihláškou s přílohami (ke stažení: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html ).


2. kolo

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %).


Termíny 2. kola

  • 19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.
  • od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola
  • od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy
  • 18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu
  • 21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky


Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!


Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.


Kritéria příjímacího řízení 2. kola pro školní rok 2024 – 2025

Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, §60 odst.3, §83 odst. 3, §94 odst. 3, dle vyhlášky MŠMT č. 422/2023 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímání ke vzdělávání ve středních školách a dle vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb., v platném znění, o vyšším odborném vzdělávání §2 odst. 6 a 7, se přijímací řízení koná:

  • Pro učební obory a obory VOŠ bez přijímacích zkoušek.
  • Pro studijní a učební obory s maturitou jsou přijímací zkoušky povinné pro absolventy ZŠ a pro zájemce o nástavbové studium. Budou přijati uchazeči s ukončeným základním vzděláním podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ.